דוגמאות בקשות פטנטים

הייטק, מכשור רפואי, פיזיקה & תוכנה

HEAD MOUNTED DISPLAY DEVICE, SYSTEM AND METHOD

International Patent Application WO2018203320
Applicant: Elbit Systems Ltd

Gated Imaging Apparatus, System and Method

International Patent Application WO2017149370

DEVICE AND METHOD FOR SEALING A MEMBRANE

International Patent Application WO2018141951
Applicant: UNIVERSITAET ZÜRICH

CHIP-BASED MULTI-CHANNEL ELECTROCHEMICAL TRANSDUCER AND METHOD OF USE THEREOF

International Patent Application WO2018229581
Applicant: KENZEN AG

DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR STORING ITEMS

International Patent Application WO2017072291
Applicant: Zippsafe AG

כימיה, פרמקולוגיה וביוטכנולוגיה

METHODS OF DIAGNOSING MALIGNANT DISEASES

International Patent Application WO2018138668
Applicant: Mor Research Applications Ltd

COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATMENT OF OCULAR DISEASES

International Patent Application WO2017093923

PROCESS FOR PREPARING PURIFIED LEVODOPA AMIDE

International Patent Application WO2019038638
Applicant: Neuroderm Ltd

CRYSTALLINE LEVODOPA AMIDE FREE BASE AND METHODS OF MAKING AND USING SAME

International Patent Application WO2019038639
Applicant: Neuroderm Ltd

CRYSTALLINE SALT FORMS OF LEVODOPA AMIDE AND METHODS OF MAKING AND USING SAME

International Patent Application WO2019038637
Applicant: Neuroderm Ltd

DOPA DECARBOXYLASE INHIBITOR COMPOSITIONS

International Patent Application WO2018154447
Applicant: Neuroderm Ltd

ENRICHED ALCOHOLIC BEVERAGES

International Patent Application WO2019038687
Applicant: EUPHORIA BEER DEVELOPMENT LTD

German Office

Patentanwalt Dr. Kasche
Cremerstrasse 7
DE-55595 Wallhausen

T: +41-44-395 44 88
or:  +49-6706 960 704
F: +41-44-395 44 84

Email: info@kasche-ip-partner.ch

Swiss Office

Kasche & Partner AG
Patentanwalt Dr. Kasche
Bühlstrasse 1
CH-8125 Zollikerberg/Zürich

T: +41-44-395 44 88
or: +41-44-395 44 86
F: +41-44-395 44 84

Email: info@kasche-ip-partner.ch

Israel Office

Richter & Shimoni Patent Attorneys
Mailing Address:
P.O.B. 1260
IL-7611201 Rehovot

T: +972 (0)54 527 3417
or: +41 (0)22 508 7033
F: +972 (0)8 954 0991

Email: office@richterpatent.com

הסתייגות:
התכנים המופיעים באתר זה אינם מהווים יעוץ משפטי ו/או ייעוץ אחר בתחום הקניין הרוחני או בכל תחום אחר. אתר זה אינו בהכרח משקף את כל ההתפתחויות המשפטיות העדכניות ביותר בישראל או בחו"ל ויש לקוראו בערבון מוגבל ובכפוף להסתייגות לעיל. הביקור באתר זה, לרבות שליחת הודעת דוא"ל או קיום שיחה טלפונית עם מי מנציגיי משרדנו, אינו יוצר יחסי עורך פטנטים – לקוח מכל סוג. יחסים אלו יווצרו רק עם עריכת הסכם מפורש בכתב.