עיצובים וסימני מסחר

עיצובים

משרד ריכטר & שמעוני מלווה את לקוחותיו לאורך תהליך רישום עיצובים במטרה להגן על תכונותיהם האסתטיות והעיצוביות של מוצרים תעשייתיים, אייקונים וגופנים. במסגרת ליווי זה מעניק משרדנו שירותי ייעוץ, עריכה ורישום בקשה למדגם במדינות שונות בעולם.

סימני מסחר

משרד ריכטר & שמעוני מלווה את לקוחותיו בכל הנושאים הקשורים ברישום סימן מסחר, במטרה להגן על קניינם הרוחני בדמות לוגו, שם העסק, שם המוצר ועוד.

German Office

Patentanwalt Dr. Kasche
Cremerstrasse 7
DE-55595 Wallhausen

T: +41-44-395 44 88
or:  +49-6706 960 704
F: +41-44-395 44 84

Email: info@kasche-ip-partner.ch

Swiss Office

Kasche & Partner AG
Patentanwalt Dr. Kasche
Bühlstrasse 1
CH-8125 Zollikerberg/Zürich

T: +41-44-395 44 88
or: +41-44-395 44 86
F: +41-44-395 44 84

Email: info@kasche-ip-partner.ch

Israel Office

Richter & Shimoni Patent Attorneys
Mailing Address:
P.O.B. 1260
IL-7611201 Rehovot

T: +972 (0)54 527 3417
or: +41 (0)22 508 7033
F: +972 (0)8 954 0991

Email: office@richterpatent.com

הסתייגות:
התכנים המופיעים באתר זה אינם מהווים יעוץ משפטי ו/או ייעוץ אחר בתחום הקניין הרוחני או בכל תחום אחר. אתר זה אינו בהכרח משקף את כל ההתפתחויות המשפטיות העדכניות ביותר בישראל או בחו"ל ויש לקוראו בערבון מוגבל ובכפוף להסתייגות לעיל. הביקור באתר זה, לרבות שליחת הודעת דוא"ל או קיום שיחה טלפונית עם מי מנציגיי משרדנו, אינו יוצר יחסי עורך פטנטים – לקוח מכל סוג. יחסים אלו יווצרו רק עם עריכת הסכם מפורש בכתב.