שאלות נפוצות

מהו פטנט?

פטנט הנו הסכם בין הממציא לבין הריבון אשר מעניק לממציא את הזכות לשלול מאחרים ניצול מסחרי של ההמצאה המוגנת באמצעות פטנט למשך תקופת זמן מוגבלת.

מה עוד ניתן לעשות עם פטנט?

פטנט נחשב לנכס אישי, וככזה, בנוסף לכך שהוא מאפשר לבעליו לשלול מאחרים ניצול מסחרי של ההמצאה המוגנת בפטנט, הרי שהוא גם מאפשר למכור או להעניק רישיון לעשות שימוש מסחרי בהמצאתכם המוגנת בפטנט על ידי מיזם עסקי אחר.

משך כמה זמן נמשכת הגנת הפטנט?

תוקפו של פטנט הינו בדרך כלל 20 שנה מתאריך הגשת הבקשה.

מה ההבדל בין בקשת פטנט US Provisional ו- US Non-Provisional?

בקשת פטנט US Non-Provisional נבחנת על ידי משרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב באשר למידת האפשרות לרשום פטנט. לעומת זאת, בקשת פטנט Provisional US אינה נבחנת, אלא רק מאפשרת לממציא לתעד תאריך של הגשה מבלי לקיים חלק מן הדרישות הפורמליות אשר קיימות בהליך הפטנטים הרגיל. חשוב לזכור כי בקשת פטנט US Provisional איננה מהווה תחליף להגשת בקשה פטנט רגילה.

מה משמעותה של "בקשת פטנט תלויה ועומדת"?

סימונו של פריט כלשהו כ"בקשת פטנט תלויה ועומדת" לצד ציון מספר בקשת הפטנט משמשים כהודעה לציבור כי ההמצאה האמורה עשויה להיות מוגנת. סימון מעין זה יכול להוות גורם מרתיע ולהניא מפרים פוטנציאליים מהעתקת ההמצאה. סימונו של פריט כ"בקשת פטנט תלויה ועומדת" גם מלמד שטרם נרשם עליו פטנט. לפיכך, שטרם נקבע היקף ההגנה, או אם אי פעם יירשם פטנט על ההמצאה.

כמה זמן יארך רישום הפטנט?

בדרך כלל, תהליך רישום פטנט עשוי להימשך בין שלוש לשש שנים, וזמן המשכו תלוי במספר בקשות הפטנטים אשר נמצאות בטיפול בתחום טכני מסוים ובמספר ההסתייגויות אשר נקבעו על ידי בוחן הפטנטים.

האם מומלץ לבצע חיפוש לפני הגשת בקשת פטנט?

על אף שההחלטה אם לבצע חיפוש נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של המבקש, הרי שאנו סבורים שפעולה זו תהא מאד מומלצת, שכן היא מאפשרת לנתח את ההמצאה שלכם לאור פרסומים דומים, ולהעריך את מידת ההסתברות ליכולת הרישום של פטנט בעבור המצאתכם.

האם ניתן להשיג הגנת פטנט כלל עולמית באמצעות הגשת בקשת פטנט "בינלאומית" אחת?

לא. פטנטים הם זכויות טריטוריאליות, וניתן לאכוף אותם על בסיס טריטוריאלי ובהתאם לדין של כל מדינה.

האם ניתן להשיג פטנט ולשמור את ההמצאה בסודיות?

לא. פטנטים ניתנים על ידי מדינה בתמורה לפרסום של פרטי ההמצאה על ידי משרד הפטנטים של המדינה. אומנם, בקשות פטנטים מתפרסמות רק אחרי 18 חודשים ממועד ההגשה או תאריך הבכורה, לפי המוקדם מבינהם.

האם ניתן לרשום פטנט על המצאת תוכנה שלי?

התשובה הקצרה היא כן. יחד עם זאת, יש לציין כי הוראות הפסיקה ואופן יישומם של דיני הפטנטים עלולים להשתנות מתחום שיפוט אחד לאחר, ולקבוע תנאים ודרישות זכאות שונים לרישום של המצאות אשר מבוססות על תוכנה. בנוסף, כמו בכל בקשת פטנט, גם ההמצאה שביסודה של בקשת פטנט מסוג תוכנה תהא חייבת לעמוד בקריטריונים בסיסיים לקבלת אישור רישום של פטנט דוגמת חדשנות, העדר מובנות מאליה, וישימות /שימושיות יצרנית.

German Office

Patentanwalt Dr. Kasche
Cremerstrasse 7
DE-55595 Wallhausen

T: +41-44-395 44 88
or:  +49-6706 960 704
F: +41-44-395 44 84

Email: info@kasche-ip-partner.ch

Swiss Office

Kasche & Partner AG
Patentanwalt Dr. Kasche
Bühlstrasse 1
CH-8125 Zollikerberg/Zürich

T: +41-44-395 44 88
or: +41-44-395 44 86
F: +41-44-395 44 84

Email: info@kasche-ip-partner.ch

Israel Office

Richter & Shimoni Patent Attorneys
Mailing Address:
P.O.B. 1260
IL-7611201 Rehovot

T: +972 (0)54 527 3417
or: +41 (0)22 508 7033
F: +972 (0)8 954 0991

Email: office@richterpatent.com

הסתייגות:
התכנים המופיעים באתר זה אינם מהווים יעוץ משפטי ו/או ייעוץ אחר בתחום הקניין הרוחני או בכל תחום אחר. אתר זה אינו בהכרח משקף את כל ההתפתחויות המשפטיות העדכניות ביותר בישראל או בחו"ל ויש לקוראו בערבון מוגבל ובכפוף להסתייגות לעיל. הביקור באתר זה, לרבות שליחת הודעת דוא"ל או קיום שיחה טלפונית עם מי מנציגיי משרדנו, אינו יוצר יחסי עורך פטנטים – לקוח מכל סוג. יחסים אלו יווצרו רק עם עריכת הסכם מפורש בכתב.